Connectors Heavy Duty

Connectors Heavy Duty

Σύγκριση Προϊόντος (0)
ΚΩΔ: 001.03.052.0066
ΚΩΔ: 001.03.052.0065
ΚΩΔ: 001.03.052.0049
ΚΩΔ: 001.03.052.0039
Ονομαστικό ρεύμα: 10A Oνομαστική τάση: 250V Επαφές: Screw terminal (με βίδα) Διατομή καλωδίου: 0...
ΚΩΔ: 001.03.052.0042
ΚΩΔ: 001.03.052.0040
Ονομαστικό ρεύμα: 10A Oνομαστική τάση: 250V Επαφές: Screw terminal (με βίδα) Διατομή καλωδίου: 0...
ΚΩΔ: 001.03.052.0050
ΚΩΔ: 001.03.052.0037
Ονομαστικό ρεύμα: 10A Ονομαστική τάση: 250V Επαφές: Crimp terminal Διατομή καλωδίου: 0.5-2.5mm I..
ΚΩΔ: 001.03.052.0038
Ονομαστικό ρεύμα: 10A Ονομαστική τάση: 250V Επαφές: Crimp terminal Διατομή καλωδίου: 0.5-2.5mm I..
ΚΩΔ: 001.03.052.0041
ΚΩΔ: 001.03.052.0057
ΚΩΔ: 001.03.052.0043
ΚΩΔ: 001.03.052.0046
ΚΩΔ: 001.03.052.0048
ΚΩΔ: 001.03.052.0014
ΚΩΔ: 001.03.052.0013
ΚΩΔ: 001.03.052.0058
ΚΩΔ: 001.03.052.0002
ΚΩΔ: 001.03.052.0059
ΚΩΔ: 001.03.052.0016
ΚΩΔ: 001.03.052.0015
ΚΩΔ: 001.03.052.0001
ΚΩΔ: 001.03.052.0045
ΚΩΔ: 001.03.052.0060
ΚΩΔ: 001.03.052.0027
ΚΩΔ: 001.03.052.0025
ΚΩΔ: 001.03.052.0047
ΚΩΔ: 001.03.052.0018
ΚΩΔ: 001.03.052.0017
ΚΩΔ: 001.03.052.0061
ΚΩΔ: 001.03.052.0003
ΚΩΔ: 001.03.052.0004
ΚΩΔ: 001.03.052.0029
ΚΩΔ: 001.03.052.0019
ΚΩΔ: 001.03.052.0020
ΚΩΔ: 001.03.052.0031
ΚΩΔ: 001.03.052.0026
ΚΩΔ: 001.03.052.0028
ΚΩΔ: 001.03.052.0005
500V 16A max ..
ΚΩΔ: 001.03.052.0006
500V 16A max ..
ΚΩΔ: 001.03.052.0062
ΚΩΔ: 001.03.052.0063
ΚΩΔ: 001.03.052.0030
ΚΩΔ: 001.03.052.0007
500V 16A max ..
ΚΩΔ: 001.03.052.0008
500v 16A max ..
ΚΩΔ: 001.03.052.0032
ΚΩΔ: 001.03.052.0064
ΚΩΔ: 001.03.052.0084
ΚΩΔ: 001.03.052.0083
ΚΩΔ: 001.03.052.0086
ΚΩΔ: 001.03.052.0085
ΚΩΔ: 001.03.052.0024
ΚΩΔ: 001.03.052.0023
ΚΩΔ: 001.03.052.0033
ΚΩΔ: 001.03.052.0022
ΚΩΔ: 001.03.052.0021
ΚΩΔ: 001.03.052.0035
ΚΩΔ: 001.03.052.0088
ΚΩΔ: 001.03.052.0087
ΚΩΔ: 001.03.052.0034
ΚΩΔ: 001.03.052.0082
ΚΩΔ: 001.03.052.0081
ΚΩΔ: 001.03.052.0080
ΚΩΔ: 001.03.052.0079
ΚΩΔ: 001.03.052.0036
ΚΩΔ: 001.03.052.0067