Διακόπτες & Ασφάλειες

Διακόπτες & Ασφάλειες

Σύγκριση Προϊόντος (0)
ΚΩΔ: 001.03.018.0272
ΚΩΔ: 001.03.018.0273
ΚΩΔ: 001.03.018.0324
ΚΩΔ: 001.03.018.0325
ΚΩΔ: 001.03.009.0026
ΚΩΔ: 001.03.009.0027
ΚΩΔ: 001.03.018.0321
ΚΩΔ: 001.03.018.0322
ΚΩΔ: 001.03.018.0331
ΚΩΔ: 001.03.018.0332
ΚΩΔ: 001.03.009.0004
1,89€ /  Άνευ ΦΠΑ: 1,53€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 1P 40A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητι..
ΚΩΔ: 001.03.009.0005
1,89€ /  Άνευ ΦΠΑ: 1,53€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 1P 63A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.018.0280
ΚΩΔ: 001.03.018.0281
ΚΩΔ: 001.03.018.0282
ΚΩΔ: 001.03.018.0283
ΚΩΔ: 001.03.018.0320
ΚΩΔ: 001.03.018.0284
ΚΩΔ: 001.03.018.0275
ΚΩΔ: 001.03.018.0327
ΚΩΔ: 001.03.018.0276
ΚΩΔ: 001.03.018.0328
ΚΩΔ: 001.03.018.0329
ΚΩΔ: 001.03.018.0330
ΚΩΔ: 001.03.018.0274
ΚΩΔ: 001.03.018.0326
ΚΩΔ: 001.03.009.0006
3,34€ /  Άνευ ΦΠΑ: 2,70€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 2P 40A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0007
3,34€ /  Άνευ ΦΠΑ: 2,70€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 2P 63A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0028
ΚΩΔ: 001.03.009.0029
ΚΩΔ: 001.03.018.0285
ΚΩΔ: 001.03.018.0286
ΚΩΔ: 001.03.018.0287
ΚΩΔ: 001.03.018.0288
ΚΩΔ: 001.03.018.0323
ΚΩΔ: 001.03.018.0289
ΚΩΔ: 001.03.009.0030
ΚΩΔ: 001.03.009.0031
ΚΩΔ: 001.03.009.0011
5,20€ /  Άνευ ΦΠΑ: 4,19€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 3P 100A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0012
5,20€ /  Άνευ ΦΠΑ: 4,19€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 3P 125A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0008
5,20€ /  Άνευ ΦΠΑ: 4,19€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 3P 40A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0009
5,20€ /  Άνευ ΦΠΑ: 4,19€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 3P 63A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0010
5,20€ /  Άνευ ΦΠΑ: 4,19€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 3P 80A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητι..
ΚΩΔ: 001.03.018.0333
ΚΩΔ: 001.03.018.0334
ΚΩΔ: 001.03.018.0335
ΚΩΔ: 001.03.018.0277
ΚΩΔ: 001.03.018.0336
ΚΩΔ: 001.03.018.0278
ΚΩΔ: 001.03.018.0337
ΚΩΔ: 001.03.018.0279
ΚΩΔ: 001.03.009.0032
ΚΩΔ: 001.03.009.0033
ΚΩΔ: 001.03.009.0016
7,54€ /  Άνευ ΦΠΑ: 6,08€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 4P 100A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0017
7,54€ /  Άνευ ΦΠΑ: 6,08€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 4P 125A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0013
7,54€ /  Άνευ ΦΠΑ: 6,08€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 4P 40A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0014
7,54€ /  Άνευ ΦΠΑ: 6,08€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 4P 63A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0015
7,54€ /  Άνευ ΦΠΑ: 6,08€

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ BKD 4P 80A 230/440VAC LG

Προδιαγραφές Ονομαστική 'εντάση (A) Ονομαστική τάση Αριθμός πόλων Χωρητικότητα..
ΚΩΔ: 001.03.009.0003
ΚΩΔ: 001.03.047.0001
ΚΩΔ: 001.03.047.0002