Κρύσταλλοι

Κρύσταλλοι

Σύγκριση Προϊόντος (0)
ΚΩΔ: 001.01.027.0018
0,1746€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1408€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ QUARZT DT-38 32.768 KHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0019
0,2321€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1872€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ QUARZT DT-26 32.768 KHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0034
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 10.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0021
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 10.245 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0015
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 11.05920 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0016
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 12.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0027
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 16.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0045
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 18.432MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0041
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 20.0 MHz HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0017
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 24.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0012
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 6.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0013
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 6.1440 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0028
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 7.68 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0014
0,2428€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,1958€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 8.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0009
0,2511€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2025€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 3.579545 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0039
0,2511€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2025€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 3.6864 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0010
0,2511€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2025€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 4.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0011
0,2511€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2025€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 4.19430 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0030
0,2511€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2025€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49S LOW PROFILE 4.9152 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0049
ΚΩΔ: 001.01.027.0044
0,2835€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2286€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ SMD MA9 16MHz ESB16.0000F20E33F HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0052
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U EQUZAL 5000 30 5.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0023
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 16.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0001
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 3.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0002
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 3.27680 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0003
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 3.579545 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0007
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 32.768 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0008
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 38.900 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0004
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 4.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0048
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 6.0000 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0005
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 6.4 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0006
0,3047€ /  Άνευ ΦΠΑ: 0,2457€

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ HC49U STANDARD 8.0 MHZ HOS

..
ΚΩΔ: 001.01.027.0054
ΚΩΔ: 001.01.027.0020