Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καλώς ήλθατε στo www.deepnet.gr, ο ιστότοπος αυτός είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα deepnet.gr. Για οποιαδήποτε τυχόν απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2102529487, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@deepnet.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ως απλός επισκέπτης ή ως πελάτης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να τερματίσει την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή.

Όροι χρήσης

Το deepnet.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τους όρους συναλλαγής ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή τίθεται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή της, είτε μέσω της ιστοσελίδας της είτε με άλλο τρόπο, οπότε και δεσμεύει τον χρήστη.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του deepnet.gr και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συναίνεση του deepnet.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Περιορισμός ευθύνης του Deepnet

Το Deepnet.gr δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει από την ακύρωση των παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση έως την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Αναλαμβάνει την υποχρέωση σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το περιεχόμενο των προϊόντων που παρέχεται (π.χ. πληροφορίες, ονομασίες,μοντέλα) στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Deepnet όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση το deepnet.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Κανένας ιδιοκτήτης ή υπάλληλος ή οποιοσδήποτε άλλος αντιπρόσωπος δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου deepnet.gr ή οποιωνδήποτε άλλων που συνδέονται ή που αναφέρουν την περιοχή. Αυτός είναι ένας περιεκτικός περιορισμός της ευθύνης για όλες τις ζημίες οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης απώλειας στοιχείων, την απώλεια ή καταστροφή ιδιοκτησίας, την απώλεια εισοδήματος ή κέρδους και οποιεσδήποτε αξιώσεις που υφίστανται από τους τρίτους.

Άρνηση συναλλαγής

Το deepnet.gr διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμό συνδρομητή, να αρνηθεί να συνάψει σύμβαση, ακόμη και να ακυρώσει παραγγελία, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά του πελάτη αντίκειται στο νόμο ή τους όρους λειτουργίας της εταιρείας, αν αυτή είναι επιβλαβής ή προσβλητική για την εταιρεία, ή ακόμη αν υπάρχουν ενδείξεις αφερεγγυότητας του πελάτη.

Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που είναι αγορασμένα από εμάς μέσω των αντιστοίχων αντιπροσωπειών για την Ελληνική αγορά έχουν εγγύηση 1 έτος εκτός και αν αναφέρεται μεγαλύτερο διάστημα στην περιγραφή του προϊόντος και έχουν υποστήριξη από τον αντίστοιχο εισαγωγέα - διανομέα. Οι πελάτες μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία μαζί μας για τα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων αντιπροσωπειών. Επίσης σε προβλήματα που έχουν πελάτες μας με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες μπορούν να έρχονται σε επαφή μαζί μας για να επικοινωνήσουμε εμείς με τις επίσημες αντιπροσωπείες.

Ευθύνη Χρήστη

Όλοι οι χρήστες ή οι επισκέπτες στον ιστότοπο του deepnet.gr συμφωνούν και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ως προς τους νόμους που έχουν οριστεί από το Ελληνικό δίκαιο, είτε είναι επισκέπτης ή χρήστης της μέσα από την Ελλάδα είτε έξω από αυτή. Ο χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιήσει για κανένα λόγο το εμπορικό σήμα (λογότυπο) ή κάποιου άλλου μέρους του deepnet.gr, να μη αποστείλει ή μεταδώσει με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο περιεχόμενο γραπτό ή εικαστικό που είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.
Η λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τους όρους που γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της και το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφωνιών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Οι φόρμες επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί για την συλλογή των στοιχείων σας αποσκοπούν στην επικοινωνία της εταιρείας μέσω των υπαλλήλων με εσάς και μόνο. Η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί ποτέ και για κανένα λόγο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους ή δημόσια. Στις φόρμες επικοινωνίας θα σας ζητηθούν τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για να εκτελεστεί η παραγγελία σας. Δεν θα σας ζητηθεί ποτέ pin καρτών ή άλλοι προσωπικοί αριθμοί (κωδικοί) εισαγωγής σε κανένα προφίλ που θα δημιουργήσετε στον ιστότοπό μας (εάν δεν θυμάστε τους προσωπικούς αριθμούς σας για την σύνδεσή σας στο κατάστημά μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας να διαγράψουμε το προφίλ σας και να σχηματίσετε νέο) ή που έχετε σε άλλα κοινωνικά δίκτυα σε καμία φόρμα επικοινωνίας μας ή από κανένα υπάλληλο ή συνεργάτη μας.
Η περίπτωση που μπορεί να γίνει δημοσιοποίηση των στοιχείων σας θα είναι στα Αθηναϊκά Δικαστήρια ή στις Ελληνικές Αρχές (Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, Ασφάλεια) και θα έχει να κάνει καθαρά εάν ο χρήστης ή ο επισκέπτης προσπαθήσει να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο την επιχείρηση ή τους υπαλλήλους αυτής καθώς και εάν μεταφέρει στοιχεία της εταιρείας σε τρίτους ή ακόμη χρησιμοποιήσει εικονικά μέσα για παραπλάνηση τρίτων. Η εταιρία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη εάν δώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς σας σε τρίτους του περιβάλλοντος σας ή μέσω κάποιου δικού σας λάθους υποκλαπούν και χρησιμοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε άμεσα για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το deepnet.gr επιτρέπει στους χρήστες/πελάτες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στις φόρμες επικοινωνίας. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη/πελάτη το deepnet.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το deepnet.gr δεσμεύεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπού του. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί το deepnet.gr προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.


Cookies

Το deepnet.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας για την καλύτερη, ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας μέσω της ιστοσελίδας του. Πρόκειται για μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας και είναι απόλυτα αναγκαία, καθώς διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, τη χρήση της χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, τη συλλογή πολλαπλών επιλογών, την παρακολούθηση και ταχύτερη διεκπεραίωση τυχόν παραγγελιών και εν γένει ενισχύουν την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα αρχεία αυτά δεν προκαλούν απολύτως καμία βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη ενώ κατά την έξοδό του από το site διαγράφονται αυτόματα.


Ενημερώσεις προϊόντων

Οι σελίδες των προϊόντων καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης και την διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος ενημερώνονται αυτόματα μέσω του εξελιγμένου διαχειριστικού που κατέχουμε και της συνεργασίας που έχουμε με τον εκάστοτε προμηθευτή στο εσωτερικό της χώρας μας ή και του εξωτερικού. Πιθανόν οι ενημερώσεις και οι ανανεώσεις που εφαρμόζονται για τα προϊόντα μας από ιστότοπους διάφορων μηχανών αναζήτησης και που έχουμε συνεργασία να μην είναι άμεσα ενημερωμένες. Επίσης εάν υπάρχει κάποιο λάθος των προμηθευτών μας σε ότι αφορά τις ενημερώσεις στα στοιχεία του κάθε προϊόντος δεν μας καθιστά υπεύθυνους απέναντι στους καταναλωτές.

Δικαίωμα επιστροφής προϊόντος/ων

Για να έχετε το δικαίωμα επιστροφής ενός ή περισσότερων προϊόντων θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι που να πληρούν τους όρους που ορίζονται από τις διατάξεις της πολιτικής επιστροφών για την διαδικασία επιστροφής. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε χωρίς καμία εξαίρεση είναι η εξής και μοναδική. Συμπληρώνετε την φόρμα που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας με τα πεδία που σας ζητούνται και την στέλνετε για να ξεκινήσει από την πλευρά μας η επικοινωνία και η διαδικασία επιστροφής που επιθυμείτε.

Λόγοι επιστροφής:
Για οποιονδήποτε λόγο έχετε το δικαίωμα εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του προϊόντος να το επιστρέψετε, εφόσον αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία το παραλάβατε. Αυτονόητο είναι ότι, η συσκευασία του, καθώς επίσης όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν (όπως η πρωτότυπη απόδειξη λιανικής, το δελτίο αποστολής – ή άλλο παραστατικό αγοράς και το δελτίο εγγύησης του προϊόντος) θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, σε άριστη κατάσταση.

Επιστροφή λόγω λανθασμένης παράδοσης
Στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος των στοιχείων που μας έχετε δώσει και η αποστολή επιστρέψει στα γραφεία μας θα χρεωθείτε και την πρώτη λάθος αποστολή καθώς και την δεύτερη εάν σας το αποστείλουμε ξανά. Γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί για τα στοιχεία των παραδόσεων που μας δίνετε.
Εάν η λάθος αποστολή οφείλεται σε δικό μας λάθος θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας ξανά και αφού επιβεβαιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο το λάθος μας.

Επιστροφή λόγω ελαττώματος
Στην περίπτωση που αγοράσατε ένα προϊόν το οποίο παρουσίασε δυσλειτουργία ή δεν λειτούργησε καθόλου από κατασκευαστικό λάθος και είναι εντός της εγγύησης που προβλέπεται, πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα επιστροφής που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας και να μας την στείλετε. Εφόσον επικοινωνήσουμε μαζί σας και αποστείλετε το προϊόν με τον τρόπο και το μέσο που το παραλάβατε θα το αναλάβει ο αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος κατασκευαστής ή προμηθευτής με δικό μας μέσο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας από την πλευρά του πελάτη και το ελάττωμα οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή θα σας αντικατασταθεί ή θα επισκευαστεί και θα σας ξανασταλεί.Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή η εγγύηση καλής λειτουργίας και δεν μπορεί να επισκευαστεί θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα και θα επιβαρυνθείτε και τα έξοδα αποστολής της αρχικής επιστροφής. Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.


Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος, όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο υπαναχώρησης που μπορείτε να μας το ζητήσετε και να σας σταλεί με email ή με φαξ. Παρακαλούμε, πριν την επιστροφή του προϊόντος, όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος από και προς την εταιρεία, βαρύνουν τον υπαναχωρήσαντα αγοραστή. Το τίμημα, αν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επιστρέφεται, αμέσως μόλις ελεγχθεί η κατάσταση του προϊόντος που επεστράφη.
Η επιστροφή θα γίνεται μόνο με την κουριερ μας.

Σχόλια χρηστών
Tο deepnet.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.